Actievoorwaarden proefabonnement

Bij speciale gelegenheden of in een bepaalde actieperiode delen bibliotheken bonnen voor een gratis proefabonnement uit. Bij het inwisselen van deze bonnen gelden de volgende voorwaarden:

  1. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met onderstaande voorwaarden en het Bibliotheekreglement
  2. Bonnen voor een gratis proefabonnement zijn tot maximaal 1 week na uitgiftedatum geldig, tenzij anders is aangegeven.
  3. Het proefabonnement is bedoeld om nieuwe leden te werven en geldt niet voor bestaande leden.
  4. Een bon voor een proefabonnement kan niet worden gebruikt voor het betalen van de verschuldigde contributie.
  5. De deelnemer mag de afgelopen 12 maanden geen lid zijn geweest van een Drentse openbare bibliotheek.
  6. Per deelnemer kan maximaal 1 proefabonnement worden afgesloten.
  7. Het proefabonnement geeft recht op een lidmaatschap voor 3 maanden van een bibliotheek in Drenthe en het lenen van maximaal 60 items.
  8. Na 3 maanden stopt het proefabonnement automatisch tenzij de deelnemer te kennen heeft gegeven het abonnement te willen verlengen. Daarna gelden de normale contributievoorwaarden.
  9. De bibliotheek legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de aflevering van producten en diensten, de communicatie met de leners en voor algemene analyse en statistisch onderzoek naar het gebruik van producten en diensten. Hierop is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
  10. In gevallen waarin niet is voorzien, beslist de bibliotheek waar het proefabonnement wordt afgesloten.