ANBI Borger-Odoorn

Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Bibliotheken in Borger-Odoorn zoals wettelijk voorgeschreven.

Algemeen 
 

Statutaire naam: Stichting Biblionet Drenthe

Kvk-nummer: 41017595

Bezoekadres hoofdvestiging: zie www.bibliotheekborger.nl.

Postadres: Postbus 78, 9400AB Assen

E-mailadres: secretariaat@biblionetdrenthe.nl

Bestuursleden:

Zie Bestuur Biblionet Drenthe

Beloningsbeleid: medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.

Doelstelling

De missie van de bibliotheken is bij te dragen aan de persoonlijke ontplooiing van hun klanten. Bibliotheken bieden toegang tot informatie. Ze voeden en inspireren hun klanten bij het lezen en leren. Klanten ervaren de (meer)waarde van de bibliotheek. Zo is en blijft de bibliotheek één van de meest gebruikte en geraadpleegde instellingen van Drenthe.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gebaseerd op de strategienota De Bibliotheek is relevanter dan ooit!.

Verslaglegging

Het jaarverslag van Bibliotheek Borger-Odoorn is een onderdeel van het Jaarverslag Biblionet Drenthe 2016.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van Bibliotheek Borger-Odoorn is ondergebracht in het Financieel jaaroverzicht 2016 Biblionet Drenthe.