ANBI De Wolden

Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Bibliotheken in gemeente De Wolden zoals wettelijk voorgeschreven.

Algemeen 
 

Statutaire naam: Stichting Openbare Bibliotheek De Wolden

Kvk-nummer: 04058036

Bezoekadres hoofdvestiging: zie www.bibliotheekzuidwolde.nl.

Postadres: Postbus 78, 9400AB Assen

E-mailadres: secretariaat@biblionetdrenthe.nl

Bestuursleden:

- W. Visser-Spek (voorzitter)
- H.H.K. Breider (penningmeester)
- J. Leuninge
- H. Stummel-Kleis
- L.G. Zijlstra-Kupers

Beloningsbeleid: medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.

Doelstelling

De bibliotheek wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van haar klanten. Bibliotheken voeden en inspireren hun klanten bij het lezen en leren. Vergroten van kennis en het verder ontwikkelen van talenten. Niet alleen van de zwakkeren, de laaggeletterden en de kansarmen, maar de talenten van iedereen. Inwoners van De Wolden ervaren de meerwaarde van de bibliotheek.
 
De missie van de bibliotheek luidt: 'De bibliotheek in de buurt'.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting is gebaseerd op de strategienota De Bibliotheek is relevanter dan ooit!.

Verslaglegging

Jaarverslag 2016 Bibliotheek De Wolden

Financiƫle verantwoording

Financieel jaaroverzicht 2016 Stichting Openbare Bibliotheek De Wolden