Boekenpret

BoekStart is een overkoepelend programma waarbinnen alle leesbevorderingsinitiatieven een plaats hebben gekregen. In het bijzonder is dat het programma Boekenpret dat zich richt op de gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar en de professionals om hen heen. De aanpak en materialen zijn speciaal ontwikkeld voor gezinnen zonder (voor)leestraditie.

Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kinderen en hebben een grote invloed op hun taalontwikkeling. Lezen en vooral plezier in lezen komt ten goede aan de taalontwikkeling en de band tussen ouder en kind. Ondersteuning aan ouders in dit proces draagt er zorg voor dat leesroutines ontstaan, ouders en kinderen plezier beleven aan voorlezen, woordenschatuitbreiding plaats vindt en de interactie tussen ouder en kind verbetert.

Wat houdt Boekenpret in?

Boekenpret sluit naadloos aan op BoekStart met ondersteunend materiaal voor de ouder/babybijeenkomsten. Vooral met het grote aantal speelontdekboeken kunnen laaggeletterde ouders goed uit de voeten. Speelontdekboeken zijn prentenboeken met een handreiking voor de ouders, maar ook voor professional zijn handleidingen ontwikkeld.

Verder bestaat Boekenpret uit:

  • mooi voorleesmateriaal en voorleestips;
  • ouderbijeenkomsten in de Bibliotheek;
  • interactieve werkvormen rond prentenboeken.

Website:
www.boekenpro.nl

boekstart boekenpret