Brede school bibliotheken

In veel plaatsen is de Bibliotheek een belangrijke samenwerkingspartner in de brede school, een samenwerkingsverband rondom onderwijsinstellingen. De Bibliotheek manifesteert zich met name op het gebied van taalontwikkeling, preventie laaggeletterdheid en leespromotie.

Andere participanten naast het onderwijs en de Bibliotheek kunnen o.a. zijn de kinderopvang, peuterspeelzaal en sport- en welzijnsinstellingen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Een ander doel is vaak een doorlopende en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Meer informatie op www.bredeschool.nl.

bredeschool