In deze fase leren kinderen technisch en begrijpend lezen. Het is belangrijk om naast het voorlezen je kind te stimuleren om zelf te lezen. Deze fase begint met technisch lezen, waarbij een kind natuurlijk eerst het alfabet leert, dan woordjes en tenslotte hele zinnen. Hierna gaat een kind begrijpend lezen en krijgt het door waar teksten over gaan.

Zelf lezen: wat kun je zelf doen?

  • Voer dagelijks gesprekken met je kind. Vertel bijvoorbeeld wat je die dag gedaan hebt en laat je kind vertellen wat hij of zij heeft gedaan.
  • Wanneer je kind een fout maakt, hoef je hier niet veel aandacht aan te geven. Herhaal wat je kind verteld heeft, maar dan op de goede manier. Wees niet bang om moeilijke woorden te gebruiken, maar leg ze wel uit. Dit is erg leerzaam voor je kind.
  • Lees je kind het liefst elke dag voor, bijvoor- beeld voor hij of zij naar bed gaat. Je kunt wat moeilijkere boeken gebruiken. Het is handig om op de moeilijkheidsgraad van het boek te letten, maar het belangrijkste is leesplezier.
  • Geef je kind de kans om zelf te lezen. Zorg voor een rustige plek en genoeg tijd om zelf te kunnen lezen. Praat na over wat je kind heeft gelezen. Geef zelf het goede voorbeeld aan je kind door af en toe een boek te lezen. Kinderen doen hun ouders graag na.