De bieb weet alles over digitale media en helpt kinderen om die te gebruiken. Om kinderen slimmer te maken, laat de bieb zien wat de beste en coolste websites zijn om informatie te vinden en hoe kinderen kunnen nagaan of die informatie betrouwbaar is.

De bieb biedt meer dan alleen computers met internet. Zo is in de bibliotheek bijvoorbeeld de digitale Junior Winkler Prins gratis toe- gankelijk, met geluidsfragmenten, fi lmpjes en foto’s. Voor oudere kinderen is de bieb de per- fecte plek om huiswerk te maken. Lekker rustig werken en in sommige bibliotheken is printen zelfs gratis! media Mediawijsheid betekent ook dat kinderen me- diavaardig zijn; goed met computers om kun- nen gaan maar ook met programma’s die daar op werken. Bijvoorbeeld hoe je een te grote af- beelding kunt verkleinen en uploaden op een blog of website. Sommige bibliotheken orga- niseren hier speciale activiteiten voor, zoals ‘Hoe bouw ik een website.’

“De bieb biedt meer dan alleen computers met internet.”

Veiligheid

Op steeds jongere leeftijd krijgen kinderen te maken met internet en social media, hun eerste mobiele telefoon is soms ook al me- teen een smartphone. Veel ouders hebben vragen over veilig internetten of willen bijvoorbeeld weten welke games voor hun kinderen geschikt zijn. De bieb helpt ouders aan informatie over deze vraagstukken (zowel online als via een persoonlijk gesprek in de bibliotheek) of verwijst voor vragen door naar speciale organisaties zoals Mijn Kind Online.

“Voor oudere kinderen is de bieb de perfecte plek om huiswerk te maken.”

Het media aanbod voor kinderen is enorm en het verandert continue. Mediasmarties.nl beoordeelt media voor kinderen zodat je gemakkelijk geschikte media kan vinden die bij de leeftijd van je kind passen.