Voor de 6-8 jarigen zijn er naast voorleesboeken, boekjes om zelf te lezen. Dit zijn deels leesvaardigheidboekjes. Hieraan worden door uitgevers strenge eisen gesteld.

Men kijkt dan heel nauwkeurig naar bijvoor- beeld het aantal lettergrepen per woord en de zinslengte. Een bekende indeling zijn de AVI-niveaus. Dit maakt het mogelijk het leren lezen op elk kind af te stemmen. De indeling van kinderboeken in de bibliotheek vind je hiernaast Naarmate de kinderen ouder worden, komen er steeds meer realistische verhalen. Kinderen in deze leeftijd ontdekken wat ze leuk vin- den om te lezen. Deze groep ontdekt ook het minder bekende aanbod van de bieb: games, DVD’s of tijdschriften zoals de Donald Duck.

“Naarmate de kin- deren ouder worden, komen er steeds meer realistische verhalen.”

  • De indeling van de Bibliotheek zijn de eerste leesboekjes
  • E zijn de leesboeken voor kinderen die
  • A de basisvaardigheden van het lezen onder de knie hebben
  • KJ zijn de informatieve boeken voor kinderen tot 8 jaar

Leestips voor kinderen van 6 tot 8 jaar

  • Fantasia V – Geronimo Stilton
  • Griezelbus serie & Dolfje Weerwolfje – Paul van Loon
  • Mees Kees gaat verhuizen – Mirjam Oldenhave