Voorlezen in onder- én bovenbouw

Voorlezen is de hele basisschool door belangrijk.

In de onderbouw is dat logisch, zeker als kinderen zelf nog niet kunnen lezen. In groep 1 en 2 behoort voorlezen tot de dagelijkse routines en maakt het deel uit van de thema’s die aan de orde komen. Met voorlezen maken jonge kinderen op een aangename manier kennis met de wereld van het boek. Uit onderzoek blijkt dat voorlezen door leerkrachten van hogere groepen veel minder vanzelfsprekend is. Leerkrachten van de bovenbouw noemen tijdgebrek de belangrijkste reden om niet voor te lezen. Ook denken ze dat kinderen liever zelf lezen. Voor voorlezen in hogere groepen geldt echter dat daarmee een leessfeer wordt gecreëerd die zowel technisch en begrijpend lezen ten goede komt als de leesmotivatie.

Door voor te lezen ontdekken kinderen ook welke boeken en auteurs hun voorkeur hebben. Bovendien kan voorlezen een belangrijk uitgangspunt zijn om te praten over maatschappelijke en sociaal-emotionele onderwerpen en te werken aan burgerschap. Voorlezen is goed in te passen bij andere vakken. Voor alle periodes van de Nederlandse geschiedenis zijn bijvoorbeeld voorleesboeken te vinden op www.entoen.nu.