Voorleescampagnes

De Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen geven de mogelijkheid aan ouders, medewerkers in de kinderopvang en kleuterleerkrachten om het voorlezen tien dagen lang centraal te stellen. De Nationale Voorleesdagen beginnen met het Voorleesontbijt met nationale en lokale bekendheden. Het Prentenboek van het Jaar staat samen met de negen genomineerde prentenboeken centraal tijdens de campagne. Er zijn aantrekkelijke materialen en lessuggesties voor alle instellingen die willen meedoen aan de tien dagen voorleesplezier. Meer informatie: www.nationalevoorleesdagen.nl.

De Nationale Voorleeswedstrijd

In het kader van De Nationale Voorleeswedstrijd zijn het de kinderen van groep 7 en 8 die voorlezen. Zij kiezen zelf hun boek en enthousiasmeren klasgenoten om ook te lezen. Deze wedstrijd wordt sinds 1997 jaarlijks georganiseerd door Stichting Lezen. In 2012 namen meer dan drieduizend basisscholen eraan deel. Aan de landelijke fi nale gaan voorrondes op scholen en in regio’s en provincies vooraf. Een geweldige ervaring voor veel kinderen. Meer informatie: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.

Jaar van het Voorlezen

2013 is uitgeroepen tot Jaar van het Voorlezen. Onder het motto ‘Wij gaan voorlezen’ wordt iedereen gestimuleerd voor te lezen, zodat er meer en langer wordt voorgelezen. Niet alleen aan baby’s en jonge kinderen, maar ook aan tieners en volwassenen. Meer informatie: www.jaarvanhetvoorlezen.nl.